Πού Απευθύνεται;

Το SafeAmea είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που σκοπό έχει να εγγράψει άτομα ΑμεΑ, συλλόγους ΑμεΑ και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας κάτω από την "ομπρέλα" του Κοινωνικού Οργανισμού του εκάστοτε Δήμου.

H διαλειτουργικότητα όλων των παραπάνω περιγράφεται στο διπλανό σχήμα.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το SafeAmea είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει σκοπό να ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ύπαρξη Aτόμων με Αναπηρία, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης στην προσέγγιση ή μεταφορά τους.

Κεντρικός Πυλώνας όλων των οντοτήτων για κάθε Δήμο θα είναι ο Κοινωνικός Οργανισμός όπου θα ελέγχει και επιβλέπει.

Τέλος, η πλατφόρμα safeamea.gr θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο πολιτικής, του εκάστοτε Δήμου εξάγοντας πληροφορία για συμπεράσματα της κατανομής των ΑμεΑ σε μία Πόλη.

Στο ερώτημα λοιπόν σε ποιους απευθύνεται η απάντηση είναι σε όλους τους Δήμους.

safeamea poioi eimaste
Δήμοι που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα πιλοτικά είναι :

ΑμεΑ

Στην πλατφόρμα SafeAmea μπορεί οποιοσδήποτε που έχει κάποιο πρόβλημα περιορισμού της δραστηριότητάς του να εγγραφεί και να ολοκληρώσει την εγγραφή του αφού πρώτα επιλέξει φορέα πιστοποιήσης.

Αρχικά δημιουργεί έναν λογαριασμό. Ακολουθεί την διαδικασία της πιστοποίησης για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του. Έπειτα επιλέγει είσοδο για να περάσει τα στοιχεία του.

Ο φορέας πιστοποίησης θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε σύλλογος που λειτουργεί στον εκάστοτε Δήμο είτε ο Κοινωνικός Οργανισμός του εκάστοτε Δήμου.

Για την εγγραφή απαιτείται καταχώρηση στοιχείων χρήστη στην πλατφόρμα και αίτηση πιστοποίησης από Σύλλογο ή Κοινωνική Δομή του Δήμου της επιλογής του. Εφόσον η πιστοποίηση είναι επιτυχής, τα στοιχεία του ατόμου είναι διαθέσιμα στις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης αποκλειστικά για χρήση σε συνθήκες άμεσης επέμβασης.


Σύλλογοι ΑμεΑ


Οι Σύλλογοι ΑμεΑ, εφόσον πιστοποιηθούν από τον Κεντρικό Φορέα του Δήμου στον οποίο δραστηριοποιούνται, λειτουργούν ως Φορείς πιστοποίησης εισερχόμενων αιτήσεων ΑμεΑ. Παράλληλα, είναι δυνατή η εισαγωγή ατόμων από τον ίδιο το Σύλλογο προς διευκόλυνση στην τήρηση μητρώου μελών.


Εποπτεία μελών Συλλόγου


Εγγραφή μελών


Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας

Διαπιστευμένοι χρήστες των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της πόλης αποκτούν πρόσβαση σε στοιχεία κατοικίας ΑμεΑ με σκοπό την οργάνωση κατάλληλου σχεδίου επέμβασης.


Εύρευση ΑμεΑ με Διεύθυνση και ακτίναΚοινωνική Υπηρεσία του Δήμου

Η Κοινωνική Υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου έιναι ο πυλώνας της οργάνωσης και του ελέγχου αυτής της πλατφόρμας.

Η Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου έχει περιβάλλον διαχείρισης με τις εξής λειτουργίες :

  • Εμφάνιση πιστοποιημένων Φορέων
  • Διαχείριση αιτήσεων Συλλόγων
  • Διαχείριση αιτήσεων Υπηρεσιών
  • Διαχείριση ως Υπηρεσία
  • Εποπτεία ΑμεΑ
  • Εγγραφή ΑμεΑ

Παρακάτω βλέπουμε κάποια αποσπάσματα της πλατφόρμας που έχουν ήδη υλοποιηθεί και χρησιμοποιούν πιλοτικά ο Δήμος Πατρών και ο Δήμος Χαλκιδέων.


Διαχείριση Συλλόγων / Υπηρεσιών

Διαχείριση αιτήσεων Συλλόγων

Εποπτεία ΑμεΑΕπικοινωνία

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ μην διστάσετε να μας στείλετε μήνυμα info@safeamea.gr και σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.

Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Δήμο Πατρέων